BẢNG GIÁ DỊCH VỤ

HÚT MỠ BODY JET 4.0
DỊCH VỤ GIÁ NIÊM YẾT
Hút mỡ toàn bụng 30.000.000đ – 45.000.000đ
Hút mỡ vùng nách 15.000.000đ – 20.000.000đ
Hứt mỡ vùng vai 15.000.000đ – 20.000.000đ
Hút mỡ vùng xoài lưng 15.000.000đ – 20.000.000đ
Hút mỡ vùng hông sau 15.000.000đ – 20.000.000đ
Hút mỡ bắp tay 20.000.000đ – 30.000.000đ
Hút mỡ bắp chân 20.000.000đ – 30.000.000đ
Hút mỡ vùng đùi 35.000.000đ – 45.000.000đ
Combo hút mỡ bụng & cắt da mini 50.000.000đ – 70.000.000đ
Combo hút mỡ bụng & rời rốn 60.000.000đ – 80.000.000đ
THẨM MỸ NGỰC
DỊCH VỤ GIÁ NIÊM YẾT
Nâng ngực đặt túi Nano 40.000.000đ – 45.000.000đ
Nâng ngực đặt túi Nano Chip 50.000.000đ – 60.000.000đ
Nâng ngực đặt túi Nano Chip Mentor 55.000.000đ – 65.000.000đ
Nâng ngực đặt túi Nano Chip Ergonomi 70.000.000đ – 80.000.000đ
Nâng ngực sửa túi 40.000.000đ – 60.000.000đ
Treo sa trễ 40.000.000đ – 60.000.000đ
Combo treo sa trễ & đặt túi 80.000.000đ – 120.000.000đ
Thu nhỏ đầu ti 5.000.000đ – 10.000.000đ
Thu nhỏ quầng vú 10.000.000đ – 20.000.000đ
Treo tuyến trong 15.000.000đ – 25.000.000đ
THẨM MỸ MÔNG
DỊCH VỤ GIÁ NIÊM YẾT
Nâng mông bằng mỡ tự thân 20.000.000đ – 30.000.000đ
Nâng mông đặt túi 90.000.000đ – 120.000.000đ
THẨM MỸ MẶT
DỊCH VỤ GIÁ NIÊM YẾT
Căng da SMAS 60.000.000đ –  80.000.000đ
Nâng cung chân mày 15.000.000đ – 20.000.000đ
Cắt mí Mini Deep 15.000.000đ – 20.000.000đ
THẨM MỸ NÂNG MŨI
DỊCH VỤ GIÁ NIÊM YẾT
Nâng mũi bọc sụn 15.000.000đ – 20.000.000đ
Nâng mũi bán cấu trúc 25.000.000đ – 30.000.000đ
Nâng mũi cấu trúc mới 35.000.000đ – 40.000.000đ
Nâng mũi cấu trúc sửa lại 45.000.000đ – 50.000.000đ
Nâng mũi cấu trúc sụn sườn 80.000.000đ – 110.000.000đ
Thu cánh, treo cánh mũi 10.000.000đ – 15.000.000đ
Chỉnh xương 15.000.000đ – 20.000.000đ
Sụn Surgiform 15.000.000đ – 20.000.000đ
Sụn Megaderm 10.000.000đ – 15.000.000đ
CẤY MỠ CÔNG NGHỆ CAO
DỊCH VỤ GIÁ NIÊM YẾT
Cấy mỡ 1 vùng 10.000.000đ – 15.000.000đ
Cấy mỡ 2 vùng 20.000.000đ – 25.000.000đ
Cấy mỡ full mặt ( > 3 vùng) 35.000.000đ – 35.000.000đ
Cấy mỡ không kèm hút 20.000.000đ – 30.000.000đ
Cấy mỡ mông 40.000.000đ – 50.000.000đ
Cấy mỡ bàn tay 10.000.000đ – 15.000.000đ
Cấy mỡ bàn chân 10.000.000đ – 15.000.000đ
THẨM MỸ VÙNG KÍN
DỊCH VỤ GIÁ NIÊM YẾT
Thu hẹp âm đạo 15.000.000đ – 20.000.000đ
Cắt môi bé 15.000.000đ – 20.000.000đ
Combo thu nhỏ, làm hồng 25.000.000đ – 30.000.000đ